Trang chủ » Đời sống
04/10/2022 16:17

Qᴜảng Ninh: Bắt tạm giam 4 cáռ bộ, nhân viên TP.Cẩm Phả về tội nhận hối lộ

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ᴄẩᴍ ᴘʜả (ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ) đã ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ 𝟺 ᴄáɴ ʙộ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ɴʜậɴ ʜốɪ ʟộ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ɴᴜôɪ ᴛʀồɴɢ ᴛʜủʏ sảɴ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴛʀêɴ ᴠịɴʜ ʙáɪ ᴛử ʟᴏɴɢ.

ɴɢàʏ 𝟹𝟶-𝟿, ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ ᴛʜàɴʜ ủʏ ᴄẩᴍ ᴘʜả (ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ) đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ʙằɴɢ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴋʜᴀɪ ᴛʀừ ʀᴀ ᴋʜỏɪ Đảɴɢ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ᴘʜạᴍ ᴛʜàɴʜ ɴᴀᴍ, ᴄʜɪ ủʏ ᴠɪêɴ ᴄʜɪ ʙộ Độɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀậᴛ ᴛự đô ᴛʜị ᴠà ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ɴʜɪệᴍ ᴋỳ 𝟸𝟶𝟸𝟸-𝟸𝟶𝟸𝟻, Độɪ ᴘʜó Độɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀậᴛ ᴛự đô ᴛʜị ᴠà ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ᴛᴘ ᴄẩᴍ ᴘʜả.

ᴛʀướᴄ đó, Độɪ ᴘʜó Độɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀậᴛ ᴛự đô ᴛʜị ᴠà ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ᴛᴘ ᴄẩᴍ ᴘʜả đã ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴄẩᴍ ᴘʜả ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠề ᴛộɪ ɴʜậɴ ʜốɪ ʟộ, đượᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ Đɪềᴜ 𝟹𝟻𝟺, ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

ᴄũɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟹𝟶-𝟿, Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜàɴʜ ủʏ ᴄẩᴍ ᴘʜả đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ʙằɴɢ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴋʜᴀɪ ᴛʀừ Đảɴɢ đốɪ ᴠớɪ 𝟹 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜáᴄ ʟà ᴛʀầɴ ᴠăɴ ʜùɴɢ, đảɴɢ ᴠɪêɴ, ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ ᴄʜɪ ʙộ Độɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀậᴛ ᴛự đô ᴛʜị ᴠà ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ᴛᴘ ᴄẩᴍ ᴘʜả; ᴘʜạᴍ ɴɢọᴄ ᴛʜᴀɴʜ, đảɴɢ ᴠɪêɴ, ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ ᴄʜɪ ʙộ Độɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀậᴛ ᴛự đô ᴛʜị ᴠà ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ᴛᴘ ᴄẩᴍ ᴘʜả ᴠà ʙùɪ ᴅᴜʏ ᴛùɴɢ, đảɴɢ ᴠɪêɴ, ʜợᴘ đồɴɢ ʟᴀᴏ độɴɢ Độɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀậᴛ ᴛự đô ᴛʜị ᴠà ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ᴛᴘ ᴄẩᴍ ᴘʜả.

ᴄả 𝟹 ɴɢườɪ ᴠừᴀ ʙị Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜàɴʜ ủʏ ᴄẩᴍ ᴘʜả ᴋʜᴀɪ ᴛʀừ Đảɴɢ ᴅᴏ ᴛʀướᴄ đó ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴄẩᴍ ᴘʜả ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠề ᴛộɪ ɴʜậɴ ʜốɪ ʟộ, đượᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ Đɪềᴜ 𝟹𝟻𝟺, ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

ᴄùɴɢ ᴠớɪ đó, ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ ᴛʜàɴʜ ủʏ ᴄẩᴍ ᴘʜả ᴄũɴɢ ᴄʜỉ đạᴏ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ᴄẩᴍ ᴘʜả, ᴄáᴄ đᴏàɴ ᴛʜể ᴄʜíɴʜ ᴛʀị – xã ʜộɪ xᴇᴍ xéᴛ xử ʟý ᴋỷ ʟᴜậᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ, đᴏàɴ ᴛʜể ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.

ᴛʜᴇᴏ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ᴄẩᴍ ᴘʜả, 𝟺 ᴄáɴ ʙộ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ Độɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀậᴛ ᴛự đô ᴛʜị ᴠà ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ɴóɪ ᴛʀêɴ ʙị ᴋʜᴀɪ ᴛʀừ ʀᴀ ᴋʜỏɪ Đảɴɢ ᴅᴏ ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ᴄẩᴍ ᴘʜả ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠề ᴛộɪ ɴʜậɴ ʜốɪ ʟộ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶 ʜộ ᴅâɴ ɴᴜôɪ ᴛʀồɴɢ ᴛʜủʏ sảɴ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴛʀêɴ ᴠịɴʜ ʙáɪ ᴛử ʟᴏɴɢ.

ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ ᴛʜàɴʜ ủʏ ᴄẩᴍ ᴘʜả ᴄʜỉ đạᴏ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ᴄẩᴍ ᴘʜả, ᴄáᴄ đᴏàɴ ᴛʜể ᴄʜíɴʜ ᴛʀị – xã ʜộɪ xᴇᴍ xéᴛ xử ʟý ᴋỷ ʟᴜậᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ, đᴏàɴ ᴛʜể ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ

ɴʜư ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ đã đưᴀ ᴛɪɴ, ᴛʀướᴄ đó, ᴛᴘ.ᴄẩᴍ ᴘʜả đã ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛạᴍ đìɴʜ ᴄʜỉ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ 𝟷𝟻 ɴɢàʏ (ᴋể ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟿.𝟾) đốɪ ᴠớɪ 𝟺 ᴄá ɴʜâɴ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴɢư ᴅâɴ ɴᴜôɪ ᴛʀồɴɢ ᴛʜủʏ sảɴ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴛʀêɴ ᴠịɴʜ ʙáɪ ᴛử ʟᴏɴɢ.

ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ᴄẩᴍ ᴘʜả (ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ) đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴍở ʀộɴɢ ᴠụ ɴʜậɴ ʜốɪ ʟộ ɴóɪ ᴛʀêɴ.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM