Trang chủ » Tin tức 24h
05/04/2023 10:42

Ai đang có nhiều nhà, nhiều đất cần lưu ý từ cuối năm 2023 có thể sẽ phải nộp tiền thuế đất cao hơn

Đề xuất đánh thuế cao với người có nhiều đất, nhiều nhà

Đề xuất đánh thuế cao với người có nhiều đất, nhiều nhà.

Đề xuất đánh thuế cao với người có nhiều đất, nhiều nhà.

Việc đánh thuế với người có nhiều nhà, đất được quy định trên tinh thần của Nghị quyết 18-NQ/TW nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Cụ thể, tại phần 2.5 về hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai nêu rõ:

“Chính sách tài chính về đất đai phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa Trung ương và địa phương; nghiên cứu có chính sách điều tiết chênh lệch địa tô, bảo đảm công khai, minh bạch.

Rà soát chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp, xây dựng chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất theo thông lệ quốc tế, phù hợp với trình độ phát triển, điều kiện cụ thể và lộ trình thích hợp. Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang”.

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi mới đây đã đề xuất việc quy định mức thuế cao hơn đối với người có nhiều đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang.

Cụ thể, khoản 1 Điều 147 Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi bổ sung quy định thuế đất là một trong số những khoản thu tài chính từ đất đai:

“Điều 147. Các khoản thu tài chính từ đất đai

1. Các khoản thu tài chính từ đất đai bao gồm:

a) Tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất; khi sử dụng đất kết hợp quy định tại Điều 209 của Luật này”.

Có thể thấy, dự thảo Luật Đất đai mới chỉ dừng lại ở việc ghi nhận sẽ đánh thuế đối với người có nhiều nhà, đất và quy định này còn tương đối mơ hồ. Để có thể áp dụng một cách hiệu quả hơn về vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng cần phân định cụ thể các đối tượng áp thuế gồm: Đối tượng được áp thuế cao, đối tượng được áp dụng thuế bình thường, đối tượng được miễn hoặc giảm thuế.

Xây dựng quy định về đánh thuế cao với người có nhiều nhà, đất có thể xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm hoàn thiện chính sách tài chính về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho người có thu nhập trung bình, thấp tại đô thị có thể mua được nhà ở.

Do vậy, rất có thể quy định này sẽ tiếp tục được hoàn thiện tại Dự thảo Luật Đất đai và được thông qua sớm nhất vào cuối năm nay.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM